Contact

Stichting openbaar onderwijs Coevorden e.o.
mevr. ir. E. Schaper MBA
Postbus 240
7740 AE Coevorden
tel. 0524-593800

Centraal Management Team
Sectordirecteur mhv: B.H.A. Karstenberg (b.karstenberg@sgdnv.nl)
Directeur bedrijfsvoering: W. Berends (w.berends@sgdnv.nl)
Sectordirecteur locatie Hardenberg: mw. C. Raat (c.raat@sgdnv.nl)
Sectordirecteur beroepsgerichte leerwegen: mw. C. Raat (c.raat@sgdnv.nl)


LOCATIES

Van Heeckerenlaan 2
7742 AB Coevorden
t 0524-593800, tijdens avondactiviteiten t 0524-593865
f 0524-518602
internet: www.denieuweveste.nl

Afdelingsdirecteuren
Afdelingsdirecteur beroepsgerichte leerwegen: mw. C.M. van der Groef (c.vdgroef@sgdnv.nl)
Afdelingsdirecteur mavo: N. Struikman (n.struikman@sgdnv.nl)
Afdelingsdirecteur havo: mw. drs. G.W. Smid (g.smid@sgdnv.nl)
Afdelingsdirecteur vwo: J. de Haan, (j.dhaan@sgdnv.nl)

Linthorst Homanlaan 1
7741 VE Coevorden
t 0524-593690 of 0524-593691
f 0524-593699

Postadres:
Postbus 240
7740 AE Coevorden

Locatiecoördinator mw. D. Bults, d.bults@sgdnv.nl

Piet Heinstraat 1
7772 ZJ Hardenberg
t 0523-262170
f 0523-266345

Postadres:
Postbus 82
7770 AB Hardenberg

Afdelingsdirecteur: T. Versteeg, t.versteeg@sgdnv.nl